Nikolaj Jagovenko

 

Íèêîëàé Åêîâåíêî

Mi havas 59jaroj, loĝas en Kievo, estas juristo, advokato. Int.: lernas la anglan, hispanan, francan lingvojn.

Mi eldonis libron de versoj, fabloj, tradukoj de hispanalingva poezio.

Mi komponas kantojn kaj mem ilin kantas, akompane de gitaro, ankaŭ en la hispana lingvo.

Praktikas hatha-jogon, spiritekzercojn. Mi volus korespondi kun esperantistoj de similaj interesoj el (unuavice) hispanlingvaj, anglalingvaj, franclingvaj landoj, Ukrainio, Rusio.

Nilay20#@ukr.net


 

 

Reveni al Koresponda Servo Universala

 

Íà Ýñïåðàíòî ýòî öåëûé ìèð