Австралия - страна 82-го Всемирного эсперанто -конгресса (la 82-a Universala kongreso de Esperanto)

Korespondi  kun aŭstralia esperantisto - lerneja instruisto, pensiulo kaj mentoro


 anoncita 14.03.13

 

   Grant Stott

 

 

 

Ĉu vi volas korespondi kun mi? Mi estas eksinstruisto por infanoj ( 5 - 15-jaraj). Nun mi estas pensiulo. Dum la pasintaj 13 jaroj mi laboras kiel senpaga voluntulo en lernejo. Mi estas mentoro por 4 knaboj (7-jaraj al 12-jaraj).

Mentoro estas amiko, gvidanto, konsilanto, helpanto kaj subtenanto. Mi interesiĝas pri komputiloj, filmoj, model-konstruado, robotoj, arto, fotografio kaj sporto. Mi deziras korespondi kun ĉiuaĝaj homoj.

mercher + catholic.org

 

reveni al:  Esperanto-plus